Projecten

Project “Zorgzame Wiekevorstenaren”

In maart 2022 deed de Vlaamse overheid een oproep om een ‘Zorgzame Buurt’ op te richten, een buurt waar mensen comfortabel in hun woning of vertrouwde buurt wonen, waar jong en oud elkaar kennen en helpen, waar levenskwaliteit centraal staat en voorzieningen en diensten voor iedereen toegankelijk zijn. Een buurt waar iedereen zich goed voelt en wordt geholpen,
ongeacht de ondersteuningsbehoeften. Buurtzorg Wiekevorst zag een zorgzaam Wiekevorst helemaal zitten en diende het project ‘Zorgzame Wiekevorstenaren’ in. Dit kwam tot stand in samenspraak met de Wiekevorstenaren, want hiervoor zijn we rond de tafel gaan zitten met verschillende buurtbewoners, verenigingen en de zorgverleners die actief zijn in ons dorp. Uit deze gesprekken zijn drie belangrijke werkpunten naar boven gekomen die we opnemen in het project:

1. Detecteren en ondersteunen van kwetsbare
Wiekevorstenaren.
2. Zorgen voor een lokaal infopunt waar buurtbewoners terecht
kunnen met hun vragen rond zorg en welzijn en dat hen helpt
bij hun zoektocht naar een zorgaanbod op maat.
3. Nieuwe Wiekevorstenaren de mogelijkheid bieden om te
verbinden met de buurt en/of verenigingen.

Hoe gaan we hiermee aan de slag? Buurtzorg Wiekevorst is de
trekker van dit project, maar om dit buurtzorgverhaal succesvol te
maken, hebben wij voornamelijk input nodig van jullie, van de
buurt, de verenigingen, de handelaars, de lokale zorgverleners,…
Daarom organiseren we op regelmatige basis gezellige
‘buurtspelersavonden’ waar we met alle geïnteresseerden rond
deze doelstellingen ideeën uitwisselen en oplossingen uitdenken.