Thuiszorgoverleg (MDO)

Wat is een MDO?

Een multidisciplinair overleg is een overleg rond een persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag met als doel de zorg en ondersteuning af te stemmen in de thuissituatie. Dit met alle betrokken hulp- en zorgverleners en bij voorkeur in de aanwezigheid van de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag zelf en/of zijn mantelzorger.

Voor wie?

Eender welk type van persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag die…

  • thuis verblijft
  • in het ziekenhuis of een andere voorziening verblijft waarbij de terug keer naar de thuisomgeving gepland is binnen de 8 dagen
  • verblijft in een serviceflat of assitentiewoning

(personen die in een woonzorgcentrum verblijven komen dus niet in aanmerking)

Hoe een MDO aanvragen?

Een MDO moet aangevraagd worden bij een overlegorganisator. In de  lijst van het agentschap Zorg en Gezondheid kan je zoeken welke overlegorganisator je in je regio kunt contacteren. Elke betrokken hulp- en zorgverlener of mantelzorger kan dit aanvragen.

Ons lokaal dienstencentrum is geregistreerd als een overlegorganisator. Wil je graag door ons team begeleid worden? Neem dan contact met ons op:

– per telefoon: 014/ 27 02 99

– per mail: buurtzorg.hetpluspuntwiekevorst@zusters-berlaar.be